ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Drodzy ósmoklasiści! Specjalnie dla Was Centralna Komisja Egzaminacyjna , na czas pobytu w domu przygotowała szybkie powtórki przed egzaminem. Zachęcamy Was do wejścia na stronę: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ tam codziennie znajdziecie nową partię materiału do powtórki ze wszystkich egzaminacyjnych przedmiotów.

Data publikacji: 17-03-2020 12:38

×

Wyszukaj w serwisie