ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Komunikat

KOMUNIKAT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,  informuję  że zawieszenie  działalności oddziału przedszkolnego zostaje utrzymane od dnia 6 - 15 maja 2020 r.

Wznowienie działalności oddziału przedszkolnego nastąpi 18 maja 2020 r., po  wdrożeniu wszystkich wytycznych GIS i MZ i  zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu. 

Pierwszeństwa udziela się  rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu i zgłosili taką wolę.

 

Dyrektor szkoły

Monika Josek

Data publikacji: 08-05-2020 09:56

×

Wyszukaj w serwisie