ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

W związku z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów na terenie szkoły wprowadzono procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

PDFPROCEDURA FUNKCJONOWANIA PSP W WAWELNIE W STANIE EPIDEMII.pdf
PDFPlan konsultacji - klasa VIII.pdf
PDFOświadczenie rodziców - konsultacje.pdf
PDFOświadczenie rodziców - świetlica.pdf
PDFZgoda rodziców - konsultacje.pdf

Data publikacji: 22-05-2020 17:23

×

Wyszukaj w serwisie