ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Bieg po Zdrowie

bieg po zdrowie zdjęcie.png

PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ „BIEG PO ZROWIE”

ROK SZKOLNY 2020/2021

 W roku szkolnym 2021/2022 (I półrocze) po raz trzeci realizowany był w Naszej Szkole program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie". Uczestnikami programu byli uczniowie klasy IV. Zajęcia realizowano aktywizującymi metodami pracy – uczniowie mieli do wykonania zadania, m.in. przeprowadzenie wywiadu z osobą niepalącą, przygotowywanie krótkiego poradnika w formie komiksu, wykonanie pracy plastycznej nt. ”Palenie jest niezdrowe”, „Skutki palenia papierosów” ,obliczali  koszty palenia papierosów w skali tygodnia, miesiąca, roku. Podczas zajęć, uczniowie prezentowali swoje prace, uczyli się asertywnych zachowań.

Program został przyjęty przez uczniów bardzo pozytywnie. Zaangażowanie dzieci świadczyło o ogromnej potrzebie wiedzy w zakresie antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

„Bieg po zdrowie” to  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.


W naszej szkole zakończyliśmy w r.szk 2019/2020r ”Bieg po zdrowie”, a zawodnikami byli uczniowie klasy 5.

Brzmi bardzo sportowo, w rzeczywistości„Bieg po zdrowie” to nazwa Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę zrealizowanych  zajęć:

Spotkanie 1 ( 28.11.2019r ) Rozpoczęcie realizacji programu ; temat spotkania: Palenie jest niezdrowe. Uczniowie poznali składniki dymu tytoniowego oraz ich negatywne skutki dla zdrowia i życia człowieka. Przykładowe składniki to: aceton (rozpuszczalnik farb i lakierów), arsen (popularna trutka na szczury), chlorek winylu (związek używany do produkcji plastiku), cyjanowodór (bardzo silna trucizna), DDT (środek owadobójczy).

Spotkanie 2.3.4.( 12.12.2019r, 19.12.2019r, 07.01.2020r) Jak nie dać złowić się nałogowi? Zajęcia wyjaśniające pojęcie asertywności (umiejętność pełnego wyrażenia siebie w kontakcie z innymi osobami), podczas których dzieci podejmowały dialogi, tworzyły przykłady odpowiedzi asertywnych. Bardzo ważne w zachowaniu asertywnym jest słowo NIE oraz informacja o tym, co zamierzam zrobić. Przykładowo możemy powiedzieć: „Nie, nie zgadzam się, abyś przy mnie palił, bo chcę oddychać czystym powietrzem.” lub „Nie, nie zgadzam się z Tobą zapalić, bo jest dla mnie ważne moje zdrowie.”

Spotkanie 5.( 21.01.2020r) Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów? Spotkanie poświęcone było analizie wywiadów jakie dzieci dokonały wśród swoich członków rodziny i bliskich. Ważne było, aby wywiad został przeprowadzony z osobą niepalącą. Główne pytania dotyczyły powodów niepalenia, reakcji na osoby palące w otoczeniu. Przesłaniem tego spotkania były dane TNS (2015) podające, iż 76% osób dorosłych w Polsce, czyli ponad 24 miliony Polaków nie pali! Palenie jest niemodne! Dodatkową aktywnością uczestników programu „Bieg po zdrowie” było stworzenie plakatów, antyreklamy palenia papierosów. Uczniowie wywiązali się z zadania WSPANIALE!!! Jak zapewnie  pamiętają dzieci, w holu szkoły na pierwszym piętrze przy pokoju pedagoga zorganizowano Waszą wystawę Waszych prac i pomysłów pt. ”Skutki palenia papierosów”.

Spotkanie 6.(06.02.2020r) Palenie szkodzi! Zadaniem uczniów w trakcie zajęć było przygotowanie się pod nadzorem nauczyciela do wykonania krótkiego poradnika dla rówieśników w formie komiksu, zawierającego porady dotyczące umiejętności odmawiania palenia czynnego oraz biernego. To było Wasze zadanie domowe ( praca w grupach).           Na zajęciach w marcu 2020r mieliśmy wspólnie komiksy omawiać, NIE ZDĄŻYLIŚMY(pandemia koronawirusa).

Spotkanie 7. (27.04.2020r - PRACA ZDALNA ) Uczniowie zostali poproszeni o wykonanie indywidualnie krótkiego poradnika dla rówieśników w formie komiksu zawierającego porady dotyczące umiejętności odmawiania palenia czynnego oraz biernego (jak się zachować           w stosunku do osób dorosłych; jak w stosunku do starszych kolegów i koleżanek; a jak wobec rówieśników). Prace uczniów do wglądu  na stronie internetowej szkoły.

Spotkanie 8. (08.05.2020r) Jak to zrobić ,żeby nie palić?

Celem lekcji było utrwalenie wiedzy uczniów oraz umacnianie umiejętności w zakresie obrony przed zachętami oraz presją dotyczącą palenia papierosów. Omówiono komiksy           i prace plastyczne dzieci  zawierające porady dotyczące umiejętności odmawiania palenia czynnego oraz biernego. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób zniechęcać do palenia papierosów poprzez konstruowanie antyreklamy palenia papierosów w formie krótkich „rymowanek” np. „Kiedy palisz papierosa ,życie ucieka ci sprzed nosa” albo „Nie pal mamo, nie pal tato, a weselsze będzie lato!”.

Spotkanie 9.( 22.05.2020r) Jak to zrobić ,żeby inni nie palili? Podsumowanie zajęć programu. Celem spotkania  było wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych osób poprzez przedstawienie przez uczniów antyreklamy niepalenia papierosów oraz podsumowanie wszystkich zajęć. Celem było również uzyskanie informacji na temat zmian w percepcji uczniów problematyki zdrowia oraz ich opinii na temat zrealizowanego programu poprzez przeprowadzenie dwóch ankiet: ewaluacyjnej oraz ankiety dotyczącej świadomości własnego zdrowia.                                       .
 

Reasumując: Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć  było  stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Podczas zajęć uczestnicy dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach oraz indywidualnie przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiks z elementami asertywności w zakresie uzależnień.

                                                 NASZE DZIAŁANIA

1.PLAKATY

Zorganizowaliśmy w styczniu 2020r  wystawę prac i pomysłów uczniów klasy V  pt. ”Skutki palenia papierosów”(w holu naszej szkoły na pierwszym piętrze przy pokoju pedagoga plakaty nadal do wglądu). Informacje zawarte na waszych plakatach, to nieodzowny punkt promujący zdrowie w naszej szkole.

2. ZDJĘCIA PORADNIKÓW

Przesłaliście zdalnie prace  nt. „Jak skutecznie  odmawiać, kiedy ktoś namawia do zapalenia papierosa” (uczniowie wykonali krótkie komiksy oraz prace plastyczne).

3. HASŁA O PALENIU PAPIEROSÓW ( przygotowane zdalnie przez uczniów kl. V)

Nie palimy papierosów , bo dużo dymu i sto kłopotów

Twoje uzależnienie To też dla Twych bliskich cierpienie

Kiedy palisz papierosa ,życie ucieka ci sprzed nosa

Nie pal siostro, nie pal bracie, a swe zdrowie utrzymacie!

Nie pal ,bo papieros to twój wróg, więc nie wpuszczaj go za próg

Mały ,duży o tym wie, że palenie jest na NIE

Kiedy palić Ci się chce , bądź odważny, powiedz NIE

Gdy zapalisz papierosa, czeka już na ciebie kosa

 Palisz , płacisz, zdrowie tracisz..

Kto fajki pali, temu zdrowie się wali

Kto dużo papierosów smakuje, temu zdrowie się psuje

Fajki nie są  z mojej bajki

Myślisz ,że jak zapalisz papierosa, to twoje narządy Ci podziękują, Nooo…

raczej Nieee…
 Dorośli, gdy NIE będziecie palić, to zdrowie możecie ocalić
 Kto fajki popala, tego mają za brutala

 Nie pal papierosów bo na starość  będziesz bez włosów

 Nikotyna to na zdrowie kosa, a więc nie pal papierosa! 

Zaciągając się papierosem, na pewno NIE będziesz bosem 

Papieros nie da ci przyjemności ale doda ci mdłości

Rzuć palenie z silną wolą, bo dziewczyny takich wolą

Kiedy palisz papierosy dajesz sercu mocne ciosy

Palenie jest jak żmija dusi , kąsi  i zabija

NIE dla papierosów, TAK dla zdrowia

Za paczką kolejna paczka, uzbierasz sobie raczka

Mówią wszyscy pal na zdrowie, a ja mówię nie, nie, nie, ja nie palę ,bo to NIE jest zdrowe!

Nikotyna to na Twoje zdrowie kosa, a więc odrzuć papierosa

Palenie zabija - gwóźdź do trumny przybija!!!!

Nie pal nigdy papierosów, będziesz zdrów po czubek włosów

Mam nadzieję, że  w roku szkolnym 2020/2021 program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” będzie kontynuowany( tym razem  w klasie IV).

Serdecznie dziękuję uczniom klasy V  za zaangażowanie w realizację zajęć oraz rodzicom dzieci za wsparcie i pomoc. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i jest  na stałe wpisana w działania wychowawczo - profilaktyczne naszej szkoły. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się do podejmowania właściwych prozdrowotnych wyborów  dzieci.

Koordynator programu

Alina Wlizło

bieg2 (2).jpeg

bieg4 (1).jpeg

bieg4 (2).jpeg

bieg5.jpeg

bieg7 (1).jpeg

bieg8.jpeg

bieg11 (2).jpeg

bieg11 (1).jpeg

 

PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ „BIEG PO ZROWIE”

ROK SZKOLNY 2020/2021

 W roku szkolnym 2020/2021 po raz drugi realizowany był w Naszej Szkole program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie". Zajęcia tym razem wszystkie (z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju,odbywały się zdalnie. Wszystkim czwartoklasistom zajęcia miały uświadomić, iż należy wszelkimi sposobami zapobiegać paleniu wyrobów tytoniowych wśród dzieci. W czasie spotkań uczniowie byli zachęcani do  propagowania zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego. Poznali korzyści wynikające  z niepalenia papierosów. Dzieci wzmacniały zarówno  poczucie własnej wartości jak i były zachęcane do świadomych wyborów związanych ze zdrowiem. Do programu włączyli się także rodzice, dziadkowie, którzy m.in. udzielali  wywiadu: „Dlaczego nie palę”. Ponadto uczniowie wykonali plakaty nt. skutków palenia papierosów, układali „rymowanki” na temat szkodliwości palenia papierosów, uczyli się zachowań asertywnych mających na celu eliminowanie zachowań ryzykownych  związanych z sięganiem po artykuły tytoniowe.

Mamy nadzieję, że wiedza z zakresu zdrowego stylu życia, okaże się niezwykle przydatna i wpłynie na asertywne zachowania naszych uczniów w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

    

Data publikacji: 03-06-2020 12:46

×

Wyszukaj w serwisie