ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

20.11.Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

                                                                    dzień praw dziecka2.jpeg

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka                

Przypominany o prawach dziecka. Prawa dziecka określają dokumenty prawne, m. in. Konwencja Praw Dziecka. Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r.Dokument określa prawa dziecka i tworzy niezbędne warunki do  jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r.

Konwencja Praw Dziecka podkreśla prawo dziecka do:
- życia i tożsamości
- wychowania w rodzinie
- wyrażania własnych poglądów
- prywatności
- odpoczynku
- ochrony przed przemocą
- godziwych warunków socjalnych
- edukacji
- informacji
- ochrony w procesie karnym
- znajomości swoich praw i powoływania się na nie


Konwencja o prawach dziecka podkreśla dobro dziecka jako cel najwyższy.

Na straży Praw Dziecka w Polsce stoi Rzecznik Praw Dziecka. Pierwszy raz Rzecznika Praw Dziecka powołano w Polsce w 2000 roku. Obecnie jest nim prawnik Pan Mikołaj Pawlak Tel: 22 583 66 00 e-mail: .

 Siedziba Rzecznika Praw Dziecka mieści się w  00-791 Warszawa ul. Chocimska 6.

praca6.jpegpraca2 (1).jpegpraca2 (2).jpegpraca4.jpegpraca6.pngpraca3.jpeg

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich dzieci  - życzymy życia w poszanowaniu: Waszych praw!

prawa dziecka.jpeg

Czasami zdarza się tak, że Prawa Dziecka nie są przestrzegane, łamią je dorośli, którzy opiekują się dzieckiem lub zupełnie obce osoby.

Co wtedy zrobić? Gdzie szukać pomocy?

Co może zrobić dziecko gdy znajdzie się w trudnej sytuacji?

Rzecznik Praw Dziecka uruchomił specjalny Dziecięcy Telefon Zaufania, pod  którym można uzyskać pomoc:

800 12 12 12.

W szkole czeka na Ciebie pedagog i psycholog szkolny.

 

I jeszcze kilka słów o TOLERANCJI:

„Każdy inny, wszyscy równi”

 • Szanuję drugiego człowieka, żeby każdy czuł się dobrze, równym.
 • Nie wyśmiewam się z wyglądu innych ludzi.
 • Szanuję upodobania i poglądy innych.
 • Nie krytykuję wypowiedzi innych.
 • Cenię drugiego człowieka.
 • Uważam, że każdy ma takie same prawa.
 • Uważam, że każdy zasługuje na przyjaźń.
 • Szanuję rzeczy nie patrząc na to, kto jest ich właścicielem.
 • Szanuję inne kultury i zwyczaje.
 • Każdy człowiek jest inny.
 • Lubię świat, w którym każdy jest jedyny w swoim rodzaju.
 • Nie śmieję się z czyjejś inności.
 • Szanuję i akceptuję niepełnosprawność ludzi.
 • Szanuję zdanie innych.
 • Nie narzucam swojej woli innym.
 • Umiem słuchać i rozumieć innych.
 • Każdy chce być sobą w towarzystwie innych

Ciekawe linki:

https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-praw-dziecka/

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/Pakiet-Dzien-Praw-Dziecka.pdf

http://bezpiecznegniazdo.pl/prawa-dziecka/

>FILMATEK-LEKCJE Z  JANUSZEM  KORCZAKIEM

 https://www.youtube.com/watch?v=S2nWD-4ziM8

>PIOSENKA O PRAWACH DZIECKA

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Data publikacji: 19-11-2020 15:36

×

Wyszukaj w serwisie