ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Komunikat w sprawie wyników rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i  zapisem art. 11b rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, publikujemy wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie na rok szkolny 2021/2022 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia miejsca w oddziale przedszkolnym w terminie od 22.03.2021r. do 26.03.2021r.  do godz. 15.00, na druku: Potwierdzenie przyjęcia miejsca w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej          w Wawelnie w roku szkolnym 2021/2022, który można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.  Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie  lub wrzucić do skrzynki pocztowej.

Poniżej publikujemy listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/22:

PDFLista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych .pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.pdf
PDFPotwierdzenie przyjęcia miejsca w oddziale przedszkolnym PSP w Wawelnie.pdf

Dokumenty rekrutacyjne:

PDFInformacje dotyczące zasad i terminu rekrutacji .pdf

Dokumenty do pobrania: 

PDFDeklaracja o kontynuowaniu przedszkola 2021-22.pdf

PDFWniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 2021-22.pdf
PDFOświadczenie - rodzic samotnie wychowujący dziecko.pdf
PDFOświadczenie- wielodzietność.pdf
PDFOświadczenie- zatrudnienie ojca.pdf
PDFOświadczenie-zatrudnienie matki.pdf
PDFOświadczenie-podatki.pdf
PDFOświadczenie-rodzeństwo.pdf
 

Data publikacji: 31-01-2021 16:22

×

Wyszukaj w serwisie