ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Opieka stomatologiczna

Stomatolog dla uczniów PSP w Wawelnie

Od dnia 1 listopada 2022 r. umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne realizuje Prywatny Gabinet Dentystyczny Kamila Bartos- Apostel, ul. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
 

HARMONOGRAM GODZIN PRACY GABINETU DENTYSTYCZNEGO

                                   

Dostępność- dni- godziny

uwagi

Uczniowie ze szkół:

 

Poniedziałek – 8.00-13.00

 

Wtorek- 13.00-18.00

 

Środa- 8.00-13.00

 

Czwartek- 13.00- 18.00

 

 

Umawianie wizyt pod nr telefonów:

77 464 73 79

796 162 311

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie

 

Rodzice uczniów z ww. szkół w przypadku chęci korzystania z usług gabinetu dentystycznego proszeni są o umawianie wizyt z wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr telefonów: 

77 464 73 79

796 162 311

                                                       Uwaga! Wizyta ucznia w gabinecie dentystycznym tylko pod opieką Rodzica.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń:

Korzystanie z usług gabinetu dentystycznego jest na zasadzie dobrowolności. Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców.   Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Zakres świadczeń:

1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;

2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U.    z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci.    

Data publikacji: 12-03-2021 10:25

×

Wyszukaj w serwisie