ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Opieka stomatologiczna

Stomatolog dla uczniów PSP w Wawelnie

Od dnia 1 listopada 2022 r. umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne realizuje Prywatny Gabinet Dentystyczny Kamila Bartos- Apostel, ul. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
 

Porozumienie zawarte w Wójtem Gminy Komprachcice określa sposób organizacji świadczenia przez Podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz korzystania z gabinetu dentystycznego, w którym świadczenia te będą wykonywane, na rzecz dzieci i młodzieży będącej uczniami w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice. Podmiot leczniczy zapewnia wykonywanie świadczeń z zakresu:

1)   świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2)    profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19  roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;

3)    współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół, dla których zawierane jest Porozumienie, w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów i młodzieży.

 

Data publikacji: 12-03-2021 10:25

×

Wyszukaj w serwisie