ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Podsumowanie akcji wielkopostnej 2021: Wspieramy - Pomagamy

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO

1.Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie wraz z odziałem przedszkolnym przyłączyła się do do udziału w akcji "Pachnidła dla osób bezdomnych”. Dary zostały  przekazane osobom korzystającym z usług łaźni dla Osób bezdomnych prowadzonej przez Caritas w Opolu.

2.Uczestniczyliśmy w zbiórce żywności: "Wielkanoc z PCK". Żywność przekazano do Oddziału Rejonowego PCK w Opolu.

3.Nie zapomnieliśmy także o „Milusińskich”( tym razem KOTY) z TOZ w Opolu; niezbędne produkty (m.in. sucha, mokra karma ,żwirek , koce) dostarczono do placówki.

dobro2.jpeg

Pamiętajmy, że wszelkie akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają ważną rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

20210324_081414(2).jpeg

20210324_081748.jpeg

schronisko1.jpeg

 

Data publikacji: 08-04-2021 09:13

×

Wyszukaj w serwisie