ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

Wejdź na stronę GUS  spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu Urząd Gminy w Komprachcicach przygotował specjalne miejsce, gdzie wykonasz samospis.

Jeżeli nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.                                               

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.                                                                                                                                  

Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Podawane dane są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Wyniki spisu powszechnego pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.                             Wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).  Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Mieszkaniec nie mający możliwości spisania się samodzielnie od 1 kwietnia 2021r. ma udostępnione miejsce i sprzęt do realizacji samospisu w Urzędzie Gminy Komprachcice, ul.Kolejowa 3 na parterze (miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych) w godzinach:    poniedziałek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-14.30, piątek 7.30-13.30.  Kontakt - Gminne Biuro Spisowe tel. 77 4031711, 77 4031700

 

infolinia insta-02.jpeg

PNGbaner_dzwoni rachmistrz-dwa-numery.png (411,18KB)

JPEGreklama loteria NSP-02.jpeg (154,76KB)

PDFInformacje.pdf (154,00KB)
 

Data publikacji: 14-04-2021 16:54

×

Wyszukaj w serwisie