ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

17 października 2021r uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego  Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie  uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym z Policjantami z KP w Niemodlinie.

Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami o zasadach bezpiecznego zachowania w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Ponadto podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe zwłaszcza teraz w okresie jesiennym i zbliżającej się zimy. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się.

Uczniom klas starszych przekazano istotną wiedzę w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie  postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Zwrócona uwagę na aspekt agresji i przemocy rówieśniczej  w kontekście zasad  zachowania się w  szkole i poza nią. Prowadzący pogadankę,  uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień uczniowie mogą  liczyć na wsparcie rodziców,  nauczycieli oraz pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.        

Zajęcia z przedstawicielami Policji to jedne z wielu zadań i działań szkoły realizowanych w ramach programu wychowawczo -profilaktycznego naszej szkoły.Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza  w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości  w zakresie zachowań ryzykownych i bezpiecznych a tym samym przyczyni się do promowania szkoły wolnej od przemocy i agresji czyli  SZKOŁY BEZPIECZNEJ.

 

Data publikacji: 21-10-2021 18:56

×

Wyszukaj w serwisie