ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Rekrutacja 2022/2023


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 332.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia 2022 r. wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 można pobrać i składać w sekretariacie PSP w Wawelnie  w dniach od 21 lutego - 4 marca 2022 r. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej placówki 18 marca 2022 r

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania. 

PDFInformacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022-23.pdf

PDFTerminy postępowania rekrutacyjnego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy.pdf
 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - rok szkolny 2022-23.pdf

PDFOświadczenie- wielodzietność.pdf

PDFOświadczenie-rodzeństwo.pdf

PDFOświadczenie - rodzic samotnie wychowujący dziecko.pdf

PDFPotwierdzenie przyjęcia miejsca w oddziale przedszkolnym 2022-2023.pdf
 

 

Data publikacji: 26-01-2022 19:05

×

Wyszukaj w serwisie