ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

21.03. Dzień Kolorowej Skarpetki

21.03.2022r ZAŁÓŻ KOLOROWE SKARPETKI!!!  - „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa. Data została wybrana nieprzypadkowo. Chorobę inaczej określa się jako trisomię 21 pary chromosomów. Dokładnie przy tej parze wytwarza się trzeci chromosom lub jego fragment. Dlatego właśnie data 21.03 – promujmy zatem prawa osób z Zespołem Downa do ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Data publikacji: 20-03-2022 17:50

×

Wyszukaj w serwisie