ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Egzamin Ósmoklasisty 2022/2023

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 

PDFEgzamin ósmoklasisty prezentacja dla rodzica 2022_2023.pdf (6,99MB)

W tym miejscu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

PDFKomunikat o dostosowaniach.pdf (874,41KB)

WAŻNE TERMINY:

                     TERMIN

                             ZADANIE

do 17 października 2022 r.

przyjęcie od rodziców uczniów opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zaświadczeń o stanie zdrowia,

RODZIC SKŁADA POWYŻSZE DOKUMENTY

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

do 21 listopada 2022 r.

poinformowanie - na piśmie - rodziców uczniów o sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

do 24 listopada 2022 r.

przyjęcie pisemne oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

 

Data publikacji: 27-09-2022 21:13

×

Wyszukaj w serwisie