ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Laboratoria przyszłości

RZĄDOWY PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

PDFWykaz zakupionego sprzętu.pdf (201,92KB)

 

 

Data publikacji: 10-01-2023 18:49

×

Wyszukaj w serwisie