ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

10 lutego 2020 r. – 23 lutego 2020r.

 4 .

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

język polski - 21 kwietnia 2020 r.

matematyka - 22 kwietnia 2020 r.

język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r.        

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-  wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

7.

  Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020


Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

  • 31 października  2019 r.
  • 2 - 3 stycznia 2020
  • 21-23 kwietnia 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.

Data publikacji: 29-04-2019 13:01

×

Wyszukaj w serwisie