ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 3-4 LETNICH:

06.30- 08.00 Zabawy dowolne dzieci- realizacja pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, integrujące grupę. Aktywność plastyczna. Przygotowanie pomocy do zajęć.

08.00- 08.20 Prace porządkowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

08.20- 08.45 Czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowywanie do posiłku.

08.45- 09.25 Śniadanie.

09.25- 10.00 Zajęcia dydaktyczne zgodnie z wybranym programem wychowania przedszklonego i zabawy ruchowe.

10.00- 10.50 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, słuchanie muzyki. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi.

10.15-10.30 Porządkowanie sali po zajęciach, czynności higieniczno- samoobsługowe.

10.30- 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy swobodne i organizowane na placu zabaw i boisku sportowym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze ( w przypadku niesprzyjającej aury- gry i zabawy ruchowe w sali lub sali gimnastycznej).

11.15-11.30 Czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowywanie do posiłku.

11.30- 12.20 Obiad.

12.20-12.55 Czynności przygotowujące dzieci do leżakowania.

12.55-14.15 Leżakowanie.

14.15-14.30 Czynności higieniczne i sprzątanie po leżakowaniu. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30-14.45 Podwieczorek.

14.45- 16.30 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy muzyczno- ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i aktywność twórczą, kontakty indywidualne z rodzicami, prace porządkowe.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5-6 LETNICH:

6.30-8.15  Zabawy dowolne dzieci- realizacja pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, integrujące grupę. Aktywność plastyczna. Przygotowanie pomocy do zajęć.

08.15-08.45 Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

08.45-09.00 Czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

09.00-09.30 Śniadanie.

09.30-10.30 Zajęcia dydaktyczne zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego i zabawy ruchowe.

10.30-11.00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, słuchanie muzyki. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne i organizowane na placu zabaw i bosiku sportowym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze (w przypadku niesprzyjającej aury- gry i zabawy ruchowe w sali lub sali gimnastycznej).

12.00-12.15 Czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

12.15-13..00 Obiad.

13.00-13.30 Odpoczynek na dywanie, słuchanie bajek.

13.30-14.15 Zabawy dowolne.

14.15-14.30 przygotowanie do podwieczorku.

14.30-14.45 podwieczorek

14.45-16.30 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy muzyczno- ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i aktywność twórczą, kontakty indywidualne z rodzicami, prace porządkowe

Data publikacji: 29-04-2019 14:38

×

Wyszukaj w serwisie