ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

13.03.2023r, uczniowie klas V –VIII uczestniczyli za zgodą rodziców/opiekunów w badaniu naukowym Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Opolskiego pt. "Antropometryczne czynniki warunkujące efektywną głębokość uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez dzieci w wieku powyżej 11 roku życia do ukończenia 18 roku życia”(do wysłuchania prelekcji oraz ćwiczeń włączyliśmy także uczniów klasy IV).

W ramach badania, nasi uczniowie zostali przeszkoleni przez wykwalifikowany personel medyczny (część teoretyczna i praktyczna) z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dzięki praktycznemu przekazaniu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczniowie mogą a nawet powinni mieć świadomość, że ich  nabyte umiejętności mogą ratować ludzkie życie i zdrowie w każdej sytuacji.

                                                                                                    Dziękujemy!!!

 

Data publikacji: 13-03-2023 21:44

×

Wyszukaj w serwisie