ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

2.04 Światowy dzień świadomości autyzmu

Czym jest autyzm?

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością,    a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej.

AUTYZM WYSTĘPUJE W POLSCE U 1 NA 100 OSÓB.

Dlaczego mówimy o spektrum autyzmu?

W przypadku autyzmu mówi się o spektrum zaburzeń, ponieważ nie istnieje jeden wzorzec poziomu funkcjonowania charakteryzujący osoby z autyzmem. Oznacza to, że autyzm może przyjmować zupełnie inną postać, od łagodnych objawów, po bardzo nasilone, utrudniające funkcjonowanie w każdej sferze życia.

 (www.jim.org)

Polecamy krótki  filmik, który choć odrobinę przybliży sytuację osób z autyzmem, którym towarzyszy nadwrażliwość zmysłowa:

 https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo

 

Data publikacji: 01-04-2023 12:17

×

Wyszukaj w serwisie