ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

23 września 2020  r. odbyło się zebranie rad oddziałowych, na  którym wybrano prezydium Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną.     Ich skład przedstawia się następująco:

PREZYDIUM RADY RODZICÓW :

Przewodnicząca :     Magdalena Kierońska-Ignaciuk

Zastępcy :                 Samuela  Gołębiowska, Beata Kochanek

Skarbnik :                 Dorota Kula

Sekretarz :                Patrycja Bulik

CZŁONKOWIE :       Ewa Machowiak

                                  Ewelina Buwaj

                                  Sandra Kraka 

KOMISJA REWIZYJNA :

Przewodniczący :       Robert Ochota

Członek  :                   Sylwia Kochanek

Wszystkim członkom Rady Rodziców gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej i dobrej współpracy.

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 23 września 2020 r. ustalono składkę na na rzecz Rady Rodziców w wysokości 30 zł za każde dziecko.

Wpłat można dokonać na konto bankowe nr : 28 8898 0003 5000 0033 8507 0001

 

 

 

 

Data publikacji: 30-04-2019 13:00

×

Wyszukaj w serwisie