ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od 12.30 do 16.30

Nasza świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów szkoły po zajęciach lekcyjnych. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki po lekcjach poprzez:

  • organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, inscenizacje itd.),
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wdrażanie zasad kultury życia codziennego,
  • stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności interpersonalnych.

Opiekunowie świetlicy:

Pani Małgorzata Szczubiał  - poniedziałek, środa

Pani Monika Josek – wtorek,

Pani Małgorzata Woszek - czwartek, piątek

Data publikacji: 30-04-2019 13:11

×

Wyszukaj w serwisie