ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od 12.30 do 16.30

Nasza świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów szkoły po zajęciach lekcyjnych. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki po lekcjach poprzez:

  • organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, inscenizacje itd.),
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wdrażanie zasad kultury życia codziennego,
  • stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności interpersonalnych.

Opiekunowie świetlicy:

Pani Małgorzata Szczubiał  - poniedziałek, środa

Pani Monika Josek – wtorek,

Pani Małgorzata Woszek - czwartek, piątek

Data publikacji: 30-04-2019 13:11

×

Wyszukaj w serwisie