ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Dzień Bezpiecznego Internetu - Konkurs Plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024r

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego  pt: „Dzień Bezpiecznego Internetu” organizowany  przez Publiczną  Szkołę Podstawową w Wawelnie

 

1.Adresci:

Konkurs skierowany jest do Wszystkich uczniów Publicznej  Szkoły Podstawowej  w Wawelnie

2. Tematyka pracy konkursowej:

 • Prace konkursowe powinny podejmować szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa             w Internecie(np. korzyści z Internetu, zasady bezpiecznego zachowania się w Internecie, prawa i obowiązki użytkownika Internetu, zagrożenia w Internecie).
 • Każdy uczestnik wykonuje prace w dowolnej technice np.: rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż. Format A3.
 • Plakat powinien zawierać nazwisko i imię autora, klasę (na odwrocie pracy konkursowej).

Cele konkursu:

 • Zaznajomienie się z pojęciem Dnia Bezpiecznego Internetu
 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z sieci ,z portali internetowych
 • Promowanie pozytywnych zastosowań i zachowań w Internecie internetu
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią cyfrową oraz rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Uwrażliwienie na przejawy nietolerancji i dyskryminacji w Internecie

 

Terminy:

 • Prace należy dostarczyć do nauczycielki plastyki P. Małgorzaty Szczubiał do 27.03.2024r           
 • Rozstrzygnięcie konkursu do 12.04.2024 r

Ocenie podlegać będą:

 • Samodzielność wykonania
 • Oryginalność ,pomysłowość
 • Sposób nawiązania do tematyki bezpieczeństwa w internecie
 • Ogólne wrażenie artystyczne

Jury konkursowe:

Dostarczone prace oceniać będzie zespół w składzie: P. Dyrektor Monika Josek, nauczycielka plastyki P. Małgorzata Szczubiał, pedagog szkolny P. Alina Wlizło, nauczycielka informatyki P.Joanna Przywara

 

Organizatorzy przewidują:

 • Wystawę pokonkursową wszystkich prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie
 • Za najciekawsze pomysły uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody
 • Wyniki konkursu zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie Internetowej Szkoły

 

                                ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Data publikacji: 04-02-2024 17:56

×

Wyszukaj w serwisie