ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KONSERWATOR / WOŹNY / PALACZ   

 1. Wymagania formalne:
 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku
 • pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny/konserwator/palacz
 • uprawnienia do obsługi kotłów CO
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów budynku szkoły i pomieszczeń oraz ich wyposażenia pod kątem ich zabezpieczenia i stanu;
 • systematyczne sprawdzanie urządzeń technicznych (sanitarnych, hydraulicznych, elektrycznych i innych) na terenie szkoły i zgłaszanie ewentualnych usterek dyrektorowi,
 • usuwanie usterek i wykonywanie drobnych remontów bieżących zleconych przez dyrektora szkoły
 • obsługa sieci alarmowej szkoły,
 • dbanie o czystość i estetykę otoczenia szkoły w ciągu całego roku szkolnego (m.in. zamiatanie, pielęgnacja zieleni, porządkowanie terenów zielonych, koszenie trawy itp.),
 • dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do szkoły (odśnieżanie schodów, chodnika prowadzącego do szkoły, parkingu szkolnego) 
 • w okresie grzewczym pełnienie obowiązków palacza,
 • współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

Podanie o pracę można  składać w sekretariacie szkoły.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak wolnych miejsc w przedszkolu 

Informujemy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych została zakończona. Po zakończonej rekrutacji  brak wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych. 

Dyrektor  - Monika Josek 

KOMUNIKAT

dotyczący publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego PSP W Wawelnie   na rok szkolny 2022/ 2023

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego PSP w Wawelnie  na rok szkolny 2022/2023  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej placówki w dniu 18.03.2022 r. do godz. 15.00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są proszeni o potwierdzenie woli przyjęcia miejsca w przedszkolu w terminie od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 r. do godz. 15.00  na druku: Potwierdzenie przyjęcia miejsca w oddziale przedszkolnym PSP w Wawelnie w roku szkolnym 2022/2023 , który można pobrać ze strony  internetowej lub w sekretariacie szkoły. Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie.

Dyrektor Monika Josek

 

 

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się  w zakładce SZKOŁA   (Dokumenty)  oraz PRZEDSZKOLE  ( Rekrutacja ) .

 

Informacja o przerwie wakacyjnej w oddziale przedszkolnym 

Przerwa wakacyjna w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie będzie trwać od 1 sierpnia 2022 r.- 31 sierpnia 2022 r.  W tym miesiącu placówka będzie nieczynna. 

Dyżur wakacyjny pełniony będzie w miesiącu LIPCU. Prosimy w dniach od 9 - 22 maja 2022 r. zgłaszać u wychowawców grup dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w miesiącu lipcu. 

 

×

Wyszukaj w serwisie