ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Historia szkoły

Szkoła w Wawelnie powstała w 1821 w miejscu dzisiejszego kościoła, wcześniej nauka odbywała się Przed starą szkołą 1w wynajętych izbach u gospodarzy. Budynek szkolny posiadał tylko jedną salę lekcyjną oraz dwupokojowe mieszkanie dla nauczyciela. Początkowo nauka odbywała się zimą, rzadziej latem.  W 1861 rozbudowaną szkołę, powstała druga sala lekcyjna i mieszkanie dla drugiego nauczyciela.
Gdy budynek wymagał już renowacji mieszkańcy wsi postanowili wybudować nowy, większy obiekt w obrębie ulic Nowowiejskiej i Szkolnej, który został oddany do użytku w kwietniu 1915 roku. W budynku były cztery obszerne sale lekcyjne, mała kancelaria a na poddaszu dwa mieszkania dla samotnych nauczycieli. Klasy lekcyjne ogrzewano piecami kaflowymi, a wodę pobierano ze szkolnej studni. Urzędowo rok szkolny w niemieckiej szkole rozpoczynał się 1 kwietnia a kończył 31 marca następnego roku.

Szkoła w latach trzydziestychNauka została przerwana w styczniu 1945 roku, kiedy front zbliżał się do Wawelna. W budynku szkoły urządzono wówczas miejsca noclegowe dla uciekinierów cywilnych, później stacjonowało w nim wojsko niemieckie, następnie radzieckie. Mienie szkolne w zawierusze wojennej zostało rozgrabione, zniszczono kronikę szkoły, pomoce naukowe, sprzęt sportowy.
24 sierpnia 1945 roku do wioski przybył z kresów dawnej Rzeczpospolitej nowy kierownik szkoły Franciszek Podolski wraz z nauczycielem Janem Daszkiewiczem. Wspólnie zorganizowali polską szkołę w Wawelnie. Borykali się z wieloma trudnościami. Należało uporządkować sale i korytarze, wstawić brakujące okna, drzwi i zreperować meble. Ludność lokalna początkowo była nieufna, ale zachęcona przez sołtysa wsi Roberta Żyłę, pomogła w reaktywacji szkoły. 6 września 172 uczniów w 8 oddziałach rozpoczęło naukę.
Powojenna szkoła mimo oczywistych trudności, była centrum kulturalnym wsi, szkołaorganizowała liczne imprezy środowiskowe, spektakle teatralne, bale. Wspomagała finansowo i materialnie najuboższe dzieci, organizowała akcje pomocy w kraju i na świecie.

W latach siedemdziesiątych w szkole kwitło życie społeczne i kulturalne. Muzyka i taniec były żywo obecne w szkole. Działały liczne koła zainteresowań, na przykład kółko mandolinistów i akordeonistów, chór szkolny. Odbywały się liczne zawody sportowe, konkursy czytelnicze, wieczory pieśni i poezji. Zwieńczeniem wysiłków artystycznych był występ uczniów z Wawelna w ogólnopolskim programie telewizyjnym „Piękna nasza Polska cała.”
Szkoła w roku 1989Koniec lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych upływał pod znakiem ogromnych trudności lokalowych. Władze gminy oraz mieszkańcy podjęli decyzję o rozbudowie placówki. Wspólnymi siłami, w dużej mierze w czynie społecznym, dobudowano drugie skrzydło budynku. 1 września 1989 roku uczniowie rozpoczęli lekcje w nowych, wygodnych salach. Wykonano wiele prac porządkowych wokół szkoły, m.in. boisko szkolne wyłożono asfaltem. Dzięki zaangażowaniu absolwentów szkoły mieszkających za granicą oraz nauczycieli, w szkole powstała pierwsza w gminie pracowania informatyczna.

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wiele zmian w zwyczajach szkolnych, co wiązało się z ogólnymi zmianami w Polsce i demokratyzacją życia. W roku szkolnym 1990/1991 do szkół publicznych powróciło nauczanie religii. W grudniu 1991 roku w szkolnym repertuarze znalazły się po 45 latach jasełka oraz wieczory kolęd. Nadal angażowano się w różne akcje niosące pomoc, szczególnie dzieciom. Nasza szkoła uczestniczyła w pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 1999 roku zreformowano system szkolnictwa. W czerwcu 2000 roku ostatni ósmoklasiści opuścili mury szkoły. Utworzono gimnazja i sześcioklasowe szkoły podstawowe.

Kolejną zmianą w życiu szkoły było połączenie jej z przedszkolem w 2003 r. Początkowo zajęcia przedszkolne odbywały się w starym budynku przy ul. Niemodlińskiej, następnie w 2005 r. wygospodarowano dla przedszkolaków salę i szatnię w budynku szkolnym przy ul. Nowowiejskiej, w którym funkcjonuje do dziś. W tym czasie wygląd zmieniło również otoczenie szkoły. Powstał plac zabaw dla młodszych dzieci oraz teren rekreacyjno – sportowy otoczony kwiatami oraz drzewami i krzewami. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wawelno powstała zewnętrzna siłownia, z której korzystają zarówno uczniowie jak i mieszkańcy Wawelna.

Rok 2005 był decydujący dla istnienia placówki. Wobec pogłębiającego się niżu demograficznego, 10 lutego, radni gminy Komprachcice podjęli uchwałę w sprawie likwidacji naszej szkoły. Rozpoczęły się ogromne protesty mieszkańców, rodziców i nauczycieli. Przekonywali oni, że placówka powinna istnieć ze względu na liczne sukcesy dydaktyczne, sportowe, działalność kulturalną i wielki wkład w aktywizowanie lokalnej społeczności. Ostatecznie Opolski Kurator Oświaty nie wydał pozytywnej opinii w sprawie likwidacji placówki, dzięki temu szkoła może obchodzić jubileusz stulecia swojego istnienia.

_DSC0566 Obecnie szkoła rozwija się i staje się coraz nowocześniejszą placówką oświatową. Dzięki udziałowi w licznych projektach unijnych, staraniom dyrektora oraz współpracy z rodzicami pozyskano środki finansowe i wyposażono szkołę w nowoczesne środki dydaktyczne oraz meble. Uczniowie mogą uczyć się w estetycznych salach wyposażonych w tablice interaktywne, projektory, korzystają z pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu. Dzięki temu nauczanie może odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – edukacyjnych.

Kierownicy i dyrektorzy w okresie powojennym :

1945 – 1947 Franciszek Podolski
1947 – 1952 Józef Gleńsk
1952 – 1959 Ryszard Skrzypczyk
1959 – 1972 Karolina Towarowska
1972 – 1976 Katarzyna Korzekwa
1976 – 2003 Anna Cwynar
2003 – 2012 Halina Klapan
2012 –  nadal  Monika Josek

Data publikacji: 11-09-2019 21:47

×

Wyszukaj w serwisie